Veel gestelde vragen

Hoe neutraal ben je tijdens de scheiding?

Ik behartig de belangen van alle partijen die bij de scheiding betrokken zijn. Als gespreksleider heb ik als mediator geen belang bij de uitkomst en respecteer ik de autonomie van partijen. Dat maakt mij een fijne gespreksleider. Beiden partijen zullen dan ook voldoende aan bod komen en niemand dient bevoordeeld te worden. De informatie die de partijen tijdens de gesprekken aan elkaar vertellen wordt vertrouwelijk behandeld.

Help je ook met een goed ouderschapsplan?

De belangen van de kinderen hebben bij mij een hoge prioriteit. In gezamenlijk overleg zal er een ouderschapsplan opgesteld worden waarin de kinderen centraal staan. Heldere adviezen en informatie gericht op de toekomst van de kinderen zullen besproken worden. Voor het kind/de kinderen zullen wij trachten de scheiding zo harmonieus mogelijk te regelen door een plan op te stellen waar een ieder zich in kan vinden met als doel de ouderrelatie en de ouder-kindrelatie te behouden na de echtscheiding.

Daarnaast heb ik binnen mijn netwerk contact met kinderpsychologen die in dit kader geraadpleegd kunnen worden. Zij werken met het KIES-programma, wat staat voor Kind In Een Echtscheiding.

Ons financiële plaatje is complex, kan dat ook?

Een scheiding heeft grote financiële gevolgen. Inkomsten en uitgaven veranderen, het is de vraag of de huidige woning behouden kan worden, er zijn gevolgen voor het pensioen en er spelen mogelijk alimentatierechten. Het opstellen van een vermogensoverzicht en het maken van een alimentatieberekening kan ik voor jullie verzorgen. Daarnaast zal ik je adviseren over de mogelijkheden met betrekking tot de verdeling van jouw pensioen. Als financieel planner heb ik alle expertise in huis om je zowel financieel als fiscaal te kunnen adviseren en informeren bij de scheiding.

Ik ben ZZP-er help je mij ook?

Ook als ZZP-er kun je bij ons terecht. De continuïteit van de onderneming is erg belangrijk, het bedrijf dient door de scheiding zo min mogelijk gevaar te lopen. Maar van wie is de zaak eigenlijk, en krijgt de andere partner ook een deel van de onderneming of een vergoeding? Omdat elke situatie anders is dient er maatwerk geleverd te worden. Zo is het van belang of er huwelijksvoorwaarden zijn, welke bedrijfsvorm er is en wat de waarde is van het bedrijf. Zijn jullie in gemeenschap van goederen getrouwd en valt het bedrijf ook in de gemeenschap dan zal de waarde van de onderneming gedeeld moet worden. Door mij achtergrond als boekhouder kan ik jullie bij deze zaken uitgebreid informeren en adviseren.

Ik ben ondernemer, help je mij ook?

Juist ondernemers zijn bij mij aan het goede adres. Ik hebben jaren lange ervaring van begeleiding van ondernemers bij hun administratie en boekhouding. Hierdoor weet ik als geen ander wat er allemaal bij komt kijken wanneer een onderneming gewaardeerd moet worden en welke fiscale gevolgen dit heeft. De combinatie van scheiding en ondernemer is altijd complex. De continuïteit van de onderneming is erg belangrijk en het bedrijf dient door de scheiding zo min mogelijk gevaar te lopen.

Maar van wie is de zaak eigenlijk, en krijgt de andere partner ook een deel van de onderneming of een vergoeding? Omdat elke situatie anders is dient er maatwerk geleverd te worden. Zo is het van belang of er huwelijksvoorwaarden zijn, welke bedrijfsvorm er is en wat de waarde is van het bedrijf. Zijn jullie in gemeenschap van goederen getrouwd, dan valt het bedrijf ook in de gemeenschap. Het kan dus zijn dat de waarde van de onderneming gedeeld moet worden. Ik zal jullie bij deze zaken uitgebreid informeren en adviseren.

Wij zijn niet getrouwd, maar hebben wel een samenlevingsovereenkomst / geregistreerd partnerschap. Of wij hebben niks geregeld toen wij samen gingen wonen. Kunnen wij ook advies krijgen?

Ja dat kan. Ik begeleid ook koppels die uit elkaar gaan die een geregistreerd partnerschap hebben of een samenlevingsovereenkomst. Maar ook koppels die niets geregeld hebben, kunnen bij mij terecht voor advies en begeleiding. Samenlevers dienen namelijk vaak ook nog een hoop te regelen willen zij in goed overleg uit elkaar gaan.

Hoe kunnen we het netjes voor de kinderen regelen?

De belangen van de kinderen hebben bij mij een hoge prioriteit. In gezamenlijk overleg zal er een ouderschapsplan opgesteld worden waarin de kinderen centraal staan. Heldere adviezen en informatie gericht op de toekomst van de kinderen zullen besproken worden. Voor het kind/de kinderen zal ik proberen de scheiding zo harmonieus mogelijk te regelen door een plan op te stellen waar een ieder zich in kan vinden met als doel de ouderrelatie en de ouder-kindrelatie te bestendigen na de echtscheiding.

In principe bepalen jullie zelf wat jullie belangrijk vinden en welke afspraken er in het plan vastgelegd worden. De wet stelt wel een minimumeisen. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

  • de zorg en opvoeding;
  • de omgang met de kinderen;
  • Hoe u elkaar informeert over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld de schoolkeuze;
  • De kosten van de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen (kinderalimentatie).

Het is belangrijk om de kinderen te betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Ouders zijn verplicht om in het plan op te nemen hoe ze dit gaan doen.

Mijn partner en ik hebben ruzie en nu?

Indien jullie beiden de intentie hebben om er wel gezamenlijk uit te komen en de scheiding in overleg te regelen kan ik jullie helpen. Ik begeleid jullie tijdens gesprekken. Met mijn hulp komen emoties vaak tot bedaren. Zo kunnen jullie beter naar elkaar luisteren. Ik help jullie oplossingen te bedenken en samen overeenstemming te bereiken.

Hierbij speelt vrijwilligheid een belangrijke rol, dit zorgt ervoor dat beide partijen gemotiveerd zijn om het conflict op te lossen. Jullie hebben er namelijk bewust voor gekozen om te proberen de echtscheiding met begeleiding van een mediator op te lossen.

Hoe lang duurt een echtscheiding gemiddeld?

De duur van de scheiding is afhankelijk van partijen zelf. Als jullie onderling goede afspraken kunnen maken kan de scheiding snel worden afgerond (binnen 4-6 weken na indiening van het echtscheidingsverzoek). Alles staat of valt met de onderlinge communicatie.

Het komt ook vaak voor dat er meerdere gesprekken nodig zijn om tot een goede oplossing te komen. Scheiden is een proces, er komen veel zaken bij kijken waardoor het ook goed is om hier de tijd voor te nemen.

Ben je aangesloten bij keurmerken?

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen ben ik aangesloten bij De ScheidingsDeskundige. De ScheidingsDeskundige is als kenniscentrum en opleidingsinstituut gespecialiseerd in het ondersteunen en opleiden van professionals die betrokken zijn bij het scheidingsproces. Daarnaast ben ik aangesloten bij de Federatie Financieel Planners en ingeschreven in het Register van Financieel Echtscheidingsadviseurs.

Heb je alle expertise in huis?

Omdat ik zowel financieel, fiscaal, en juridisch alle kennis in huis heb kan ik expertise garanderen. Deze kennis heb ik in huis onder andere door het volgen van de opleidingen RFEA en FFP (RFEA staat voor Register Financieel Echtscheidingsadvieseur en FFP voor Federatie Financieel Planner) Al deze aspecten komen terug bij het regelen en formaliseren van een scheiding. Daarnaast maakt de aansluiting bij het kenniscentrum dat ik met hoogstaande documenten werk en mijn kennis up to date houd door het volgen van cursussen, het lezen van vakbladen en nieuwsbrieven met betrekking tot (echt)scheidingen.

Eindigt de kinderalimentatieplicht indien het kind 18 jaar wordt?

Nee, de plicht tot betaling van kinderalimentatie loopt tot het kind 21 jaar wordt. Het kind is echter zelf ontvangstgerechtigd vanaf zijn of haar 18e jaar. Het kind kan op zijn of haar 18e dan ook zelf instemmen met stopzetting van de inning. Neem contact op voor persoonlijk advies, vragen over alimentatie zijn altijd maatwerk.

Heeft een verandering in de gezinssituatie invloed op de partneralimentatie?

In het geval u gaat samenwonen (als ware u gehuwd), een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat trouwen, vervalt de partneralimentatie in principe. Maar er zijn ook andere situaties denkbaar die er voor zorgen dat de hoogte van de partneralimentatie wijzigt. Zoals bijvoorbeeld verandering van inkomen of lasten. Neem contact op voor persoonlijk advies, vragen over alimentatie zijn altijd maatwerk.

Contact

Hebben jullie vragen wat ik voor jullie kan betekenen? Neem dan gerust contact met mij op. Een eerste kennismaking is altijd kosteloos en geheel vrijblijvend. 

12 + 5 =

033-2030176

Beurtschipper 9, 3861 SB, Nijkerk

info@aplusbmediation.nl